Undersøgelse dokumenterer mindre sygdomsbetinget fravær

En undersøgelse udført af FGAT Forschungsgruppe Arbeitssoziologie und Technikgestaltung GmbH Berlin under ledelse af prof. dr. Detlef Krüger beskriver med en cost-benefit-analyse fordelene ved ståarbejdspladser for virksomheder.

Langtidsobservation (1997-2003) med entydige resultater: Af de samlede fordele vedrører

  • 75 % en stigning i produktiviteten takket være en forbedret arbejdstilfredshed
  • 15 % besparelser, fordi arbejdsulykker kunne undgås (sygedage på grund af arbejdsudygtighed som følge af problemer med muskel- og skeletsystemet)
  • 10 % eliminering af omkostninger som følge af udsving og kvalitetsforbedrelser

Resultatet er

  • en bedre arbejdstilfredshed og motivation hos medarbejderne
  • En cost-benefit-rate på ca. 10,0

For hver investeret euro opnås en ROI på ca. 10 euro.

Stående arbejde på kontoret - Fordele

Reducer omkostninger, tænk innovativt med kybun
Med købet af de innovative produkter fra kybuns bevægelsesfilosofi har du indset følgende fire fordele:

1) Økonomiske fordele: Med kyBounder og kyTrainer er det muligt at opnå en yderligere forbedring af produktiviteten, motivationen og arbejdstilfredsheden hos medarbejderne.

2) Konkurrencefordele: Mindre sygdomsbetinget fravær reducerer spildtidsomkostningerne.

3) Corporate-Wellness-tanke: De sunde impulser, som du tager initiativ til for menneske og virksomhed, giver også et positivt indtryk udadtil.

4) Fremtidsorienteret tankesæt: Vi er overbeviste om, at arbejdspladser, der er indrettet med tanke på medarbejdernes ve og vel, snart ikke vil være undtagelsen, men reglen.