Fra elevstress til skolestress

Dr. Silke Schmitt Oggier, skolelæge og medieansvarlig for skolelægeordningen i Zürich:

Jo ældre børnene bliver, jo mere kommer skolen til at fylde – det gælder kravene til præstation og forældrenes forventninger til resultater samt det nødvendige tidsforbrug. En undersøgelse fra 2003 viser, at to tredjedele af schweiziske skoleelever er glade for at gå i skole og er meget præstationsorienterede. Ved et rimeligt præstationspres viser de en høj præstationsparathed. De bliver bekræftet i deres læringsresultater, hvilket giver et øget velbefindende i skolen.

Hos de overbebyrdede elever resulterer det derimod i negativt stress. Indlæringsresultaterne og det psykiske velbefindende lader meget tilbage at ønske. På samme måde ser man også en afvigende adfærd og dårligere sundhed hos de unge, som ikke kan leve op til kravene i skolen og skuffer forældrenes forventninger:

  • Godt 20 % af de 11- til 16-årige føler sig stressede på grund af skolen
  • Ca. 20 % af lærlinge forklarer, at de føler sig meget presset på grund af fire til seks stressfaktorer på arbejdspladsen
  • 16- til 20-årige, som vurderer klimaet på deres skole som positivt, taler sjældnere om skolestress

Børnelæge og ernæringsekspert professor dr. Kurt Baerlocher fra St. Gallen tilslutter sig dr. Silke Schmitt Oggiers data og bekræfter, at ca. tre fjerdedele af 7- til 16-årige børn beretter om stress-situationer, men stort set ikke kender strategier til at håndtere denne stress. Først og fremmest er der her tale om skolemæssig præstationsstress. Ofte reagerer børnene med hoved- og mavesmerter, søvnproblemer eller koncentrationsbesvær.

Bevægelsesalternativer kan hjælpe – stå på kyBounder

Disse børn profiterer af målrettede, individuelle bevægelsesalternativer: længere gåture i skoven egner sig lige så godt som det at dyrke en individuelt passende sportsgren, man kan med fordel eksperimentere med forskellige alternativer.

Med kyBounder kan skoleelever reducere deres stress lige der, hvor den opstår – i klasseværelset. Bevægelser, som er kommet i ubalance, kan korrigeres ved at stå på det bløde, elastiske fjederunderlag, og hyperaktivitet kan reduceres. De ønskede sideeffekter: man nedsætter uhensigtsmæssig adfærd, fremmer koncentrationen og reducerer aggressivt afløb for ophobede bevægelsesimpulser.